curcus_007

Workshop

Wie zelf zijn krachten met het smeedijzer wil meten, kan in de winterperiode een workshop smeden voor beginners volgen bij smederij van Baars. Met hamer en aambeeld een puntje smeden, stuiken en uitpennen zullen dan al snel vertrouwde begrippen worden. Het aantal cursisten is beperkt tot 3, zodat er een intensieve begeleiding mogelijk is.

Cursus smeden voor beginners:
5 sessies van elk 3 uur
€ 420 incl. materialen/werkplaats, koffie en btw
data en tijd in overleg
docent: Antonie van Baars
plaats: Smederij van Baars Asten